Föreningen

Föreningen

Växjö Titans är en ideell förening som sedan starten 2001 snabbt har vuxit i storlek. Föreningen leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Att vara en ideell förening innebär att ingen ledare tjänar pengar på föreningen utan att din medlemsavgift går till utgifter som lokalhyra, el, inköp av materiel, seminarier, utbildningar och tävlingsverksamhet. Alla som tränar och håller i träningar på föreningen är medlemmar och delar ett gemensamt ansvar för att det är rent och snyggt och att verksamheten fungerar utan problem.

Vi bedriver träning i ett flertal kampsporter som har det gemensamt att de alla riktar sig mot funktionell kampträning. Med detta menas att ingen tid på träningen slösas på att träna något som inte är direkt tillämpbart i kamp och så enkelt i sin uppbyggnad att den enskilde ska kunna använda sig av det från dag ett. Om någon har tränat i en termin eller i flera år ska inte synas så mycket i valet av tekniker som i förbättring av timing, balans, flöde och detaljkunskap.

Vidare ska allt vi tränar fungera oavsett fysiska förutsättningar, det vill säga att inga tekniker ska kräva exceptionell styrka, snabbhet eller rörlighet. Efter att ha lärt sig en teknik som är neutralt utformad är det lättare att anpassa den efter just din kropp. Att bli starkare, snabbare, smidigare och mer uthållig kan hjälpa dig att upprätthålla en god teknik under press, men det kan aldrig ge dig tekniken gratis.

Alla våra grenar strävar även efter funktionalitet i flera olika sammanhang. Vi vill att det vi gör ska fungera oavsett förutsättningar och respekterar regler utan att anpassa oss alltför mycket efter dem. Tävlar gör en del av klubbens medlemmar och då under flera olika regelsystem. Såväl de som de av oss som inte tävlar får ut mest av träningen om vi inte anpassar oss efter en enskild tävlingsform. Målet är att alla våra medlemmar ska få en god kunskap, praktisk såväl som teoretisk, om den struktur som en kamp följer oavsett regler. Den röda tråden så att säga, fast i vårt fall går den i orange och svart.

Kampsportsföreningen Växjö Titans är medlem i följande förbund:

Styrelsen består av:
Ulf Elm – ordförande
Kristina Gustafsson – kassör
Linus Ljung – ledamot
Jens Holmberg – ledamot
Sandra Hanna – ledamot
Carl Bergman – ledamot
Robert Krantz – ledamot
Alexandra Kallio –suppleant
Omid Shwan – suppleant

 

Kampsportsföreningen Växjö Titans Organisationsnummer:

829502-8776

RF-nummer:

33049-23

Bankgiro:

5470-2121

Brev till klubben skickas till:

Växjö Titans
att. Ulf Elm
Östregårdsgatan 24
35240 Växjö