Schema

Schemat för vårterminen 2024

Håll koll på tiderna, det är jätteviktigt att du kommer i tid till passen. När passet startar ska du vara ombytt och klar och på plats på mattan.

Med reservation för att schemat kan justeras!