VÄXJÖ KOMMUNS MÅNGFALDSPRIS

Växjö Titans är stolta mottagare av Växjö kommuns mångfaldspris 2017. Det fick vi med motivieringen:

Växjö Titans är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt för jämlikhet och för att motverka och ifrågasätta begränsande normer. Växjö Titans menar att samhörighet och trygghet är något som skapas tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och accepterade oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell läggning. Klubbens motto “bakom varje individ står ett helt lag” är ett led i arbetet för ett sammanhållet Växjö.

Växjö Titans är ett bra exempel på att idrottsföreningar är viktiga för att bidra till mångfalden och sammanhållningen i Växjö kommun.