Föreningen

föreningen

Växjö Titans är en ideell förening som sedan starten 2001 snabbt har vuxit i storlek. Föreningen leds av en styrelse som väljs av medlemmarna på årsmötet. Att vara en ideell förening innebär att ingen ledare tjänar pengar på föreningen utan att din träningsavgift går till utgifter som lokalhyra, el, inköp av material, seminarier, utbildningar och tävlingsverksamhet. Alla som tränar och håller i träningar på föreningen är medlemmar och delar ett gemensamt ansvar för att det är rent och snyggt och att verksamheten fungerar utan problem.

Kampsportsföreningen Växjö Titans är medlem i följande förbund:

Styrelsen består av:
Ulf Elm – ordförande
Daniel Lindell – ledamot och vice ordförande
Kristina Gustafsson – kassör
Martin Gradéus – sekreterare
Jeanette Odell– ledamot
Niklas Borglund – ledamot
William Swärd – suppleant

 

 

Kampsportsföreningen Växjö Titans Organisationsnummer:

829502-8776

RF-nummer:

33049-23

Bankgiro:

5470-2121

Brev till klubben skickas till:
Växjö Titans
att. Ulf Elm
Östregårdsgatan 24
35240 Växjö