Schema

Schemat för vårterminen 2023

Med reservation för mindre ändringar som kan komma innan den 23 januari.

Håll koll på tiderna, det är jätteviktigt att du kommer i tid till passen. När passet startar ska du vara ombytt och klar och på plats på mattan.