VÅRA JUNIORGRUPPER

För oss som förening är det viktigt att våra juniorer kan utvecklas såväl idrottsligt, socialt och som egna individer i en säker och trygg miljö. Vi strävar mot detta mål genom på flera sätt. Ett är att anpassa storleken på grupperna så att våra resurser räcker till och våra instruktörer kan fokusera på alla deltagare i gruppen – det är väldigt viktigt att alla juniorer känner sig sedda och bekräftade under varje träning.  Ytterligare ett sätt är att vi anpassar åldersindelningen i våra grupper så att barnen tränar tekniker och metoder som stämmer väl överens med nivån på deras fysiska och mentala mognad.

För barn från 6 år har vi träning i Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ) där barnen får lära sig anpassade tekniker efter deras respektive ålder. BJJ som idrott lämpar sig även väl för yngre barn då den inte innehåller vare sig slag eller sparkar utan endast grepptekniker med mycket fokus på mattbrottning. Från att barnen är 13-14 år gamla är en övergång till att träna i vuxengruppen naturlig, och vi rekommenderar att de som vill börja träna och befinner sig i den åldern provar på i bägge grupperna för att se var det känns bäst att träna.

Barn som är mellan 6 och 8 till 9 år tränar en gång i veckan. Barn som är äldre än det tränar två gånger i veckan.

Vi tar in 10 barn i Knatte-gruppen från 6 år och 20 barn i gruppen för de som är några år äldre.

OBS! GÄLLANDE BJJ JUNIOR OCH KNATTAR VÅRTERMINEN 2020

Det är väldigt många barn som fortsätter träna från höstterminen 2019. Därför kommer vi inte att ta in fler barn i dessa grupper till att börja med. Vi kommer att köra igång terminen och se hur grupperna fungerar och om det eventuellt finns utrymme att ta in fler barn. Har du ett barn som är intresserad av att börja träna Brasiliansk jiu jitsu kan du sätta upp dig på en väntelista. Ni är varmt välkomna att komma och titta hur träningen fungerar under prova-på-veckorna.

Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen en lag som omfattar även oss i idrottsföreningar. Den innebär att vi alltid ska sätta barnets bästa främst. Det är lockande att ta in så många barn som vi bara kan, för föreningens ekonomi inte minst. Men det blir aldrig bra. Vi går därför den andra vägen och gör våra barngrupper ännu mindre. På så sätt kan våra instruktörer (som arbetar helt ideellt) sätta ännu bättre fokus på de barn som är på mattan. På så sätt kan vi skapa en ännu säkrare och tryggare miljö för våra yngsta medlemmar.

För barn från 12 år har vi träning även i Muay Thai (Thaiboxning) där barnen tränar samma tekniker som de vuxna, men metoder i träningen anpassas något efter deras respektive ålder. Eftersom Thaiboxning innehåller både slag och sparkar vill vi vara säkra på att barnen har uppnått den nivå av fysisk och mental mognad som krävs för att träna med en partner på ett säkert och tryggt sätt. Från att barnen är runt 16 år gamla sker en naturlig övergång till vår vuxengrupp, men det är inte ovanligt att träna i bägge grupperna under övergångsperioden.

Vi tar in 20 barn i juniorgruppen i thaiboxning.

För MMA (Mixed Martial Arts) har vi ingen juniorgrupp utan träningen startar från det år man fyller 16. För yngre som är intresserade av MMA rekommenderar vi att börja med BJJ och/eller Thaiboxning eftersom bägge dessa sporter är en väldigt god grund för – samt ett komplement till – träning i MMA.