VÅRA JUNIORGRUPPER

För oss som förening är det viktigt att våra juniorer kan utvecklas såväl idrottsligt, socialt och som egna individer i en säker och trygg miljö. Vi strävar mot detta mål genom på flera sätt. Ett är att anpassa storleken på grupperna så att våra resurser räcker till och våra instruktörer kan fokusera på alla deltagare i gruppen – det är väldigt viktigt att alla juniorer känner sig sedda och bekräftade under varje träning. Ett annat sätt är vår strävan att engagera föräldrar i deras barns utveckling i vår förening och våra idrotter – stöttning av flera vuxna i barnets närhet är en framgångsfaktor på alla plan. Ytterligare ett sätt är att vi anpassar åldersindelningen i våra grupper så att barnen tränar tekniker och metoder som stämmer väl överens med nivån på deras fysiska och mentala mognad.

Innan barn är 8 år gamla är den lämpligaste träningen den som under lekfulla former låter dem lära känna sina rörelseorgan och utveckla balans, motorik och grundläggande kroppshållning utan yttre stressfaktorer. Vi har i dagsläget ingen grupp för denna åldersgrupp utan har valt att hänvisa till exempelvis gymnastik, fria barnträningsgrupper eller helt enkelt aktiv lek.

Från det år barn fyller 8 år har vi träning i Brasiliansk Jiu-Jitsu (BJJ) där barnen får lära sig anpassade tekniker efter deras respektive ålder. BJJ som idrott lämpar sig även väl för yngre barn då den inte innehåller vare sig slag eller sparkar utan endast grepptekniker med mycket fokus på mattbrottning. Från att barnen är 13-14 år gamla är en övergång till att träna i vuxengruppen naturlig, och vi rekommenderar att de som vill börja träna och befinner sig i den åldern provar på i bägge grupperna för att se var det känns bäst att träna.

Från det år barn fyller 12 år har vi träning även i Muay Thai (Thaiboxning) där barnen tränar samma tekniker som de vuxna, men metoder i träningen anpassas något efter deras respektive ålder. Eftersom Thaiboxning innehåller både slag och sparkar vill vi vara säkra på att barnen har uppnått den nivå av fysisk och mental mognad som krävs för att träna med en partner på ett säkert och tryggt sätt. Från att barnen är runt 16 år gamla sker en naturlig övergång till vår vuxengrupp, men det är inte ovanligt att träna i bägge grupperna under övergångsperioden.

För MMA (Mixed Martial Arts) har vi ingen juniorgrupp utan träningen startar från det år man fyller 16. För yngre som är intresserade av MMA rekommenderar vi att börja med BJJ och/eller Thaiboxning eftersom bägge dessa sporter är en väldigt god grund för – samt ett komplement till – träning i MMA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *